Proiectul in cadrul caruia a fost creata Asociatia Eu Sunt, este realizat in cadrul POSDRU 2007-2013 axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”, prin proiectul „Dezvoltarea comunităților locale prin economie sociala” ID 147960, solicitant Municipiul Alba Iulia, valoarea eligibila a proiectului este de 9.749.425.80 lei, din care asistență financiară nerambursabila AFN - 9.554.437.28lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea participării grupurilor vulnerabile pe piață muncii și în viață economică și socială atât prin îmbunătățirea competențelor și dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale acestora cât și prin punerea în practică a unui model eficient de economie socială utilizând transferul de bune practici, promovarea unei societății inclusive și coezive în scopul asigurării bunăstării cetățenilor la nivelul a 3 regiuni.

Prezentul proiect promovează facilitarea accesului pe piață muncii a grupurilor vulnerabile și promovarea unei societăți care să asigure bunăstarea tuturor cetățenilor, indiferent din grupul din care provin. Astfel, proiectul generează efecte pozitive consistente pe termen lung: se vor crea structuri ale economiei sociale ai căror angajați vor fi predominant din categoria persoanelor vulnerabile, care vor avea un rol activ în economia de piață.
În cadrul acestei structuri de economie sociala se vor crea 6 locuri noi de muncă, din care 4 pentru persoane din grupul vulnerabil.

 

Planul de achizitii initial