Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi; Operaţiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 şi 3.6
Titlul proiectului:  Parteneriate pentru stimularea angajabilităţii şi locuri de muncă inovatoare
Număr contract: POCU/298/3/14/121663
 

Program Operational: POCU 2014-2020
Axa Prioritara 3 - Locuri de munca pentru toti;

Obiectivul specific 3.1-3.6. Actiunile pe care proiectul: ”Parteneriate pentru stimularea angajabilitatii si locuri de munca inovatoare” isi propune implementarea unui set de masuri complexe adaptate nevoilor persoanelor din grupul tinta, care vizeaza parcurgerea de catre acestia a unui traseu personalizat de integrare profesionala:
a) informare si consiliere profesionala pentru stabilirea compatibilitatii dintre nivelul studiilor, al formarii profesionale, aspiratiile persoanei si posibilitatile de pregatire profesionala si ocupare pe piata muncii;
 b) medierea muncii si gasirea locului de munca potrivit pentru fiecare persoana;
c) calificare in meseriile identificate in zonele de interventie cu potential de angajare si potrivite profilului personal, dezvoltare de competente sau evaluarea competentelor profesionale obtinute pe cai non-formale;
d) dezvoltarea abilitatilor personale necesare cresterii mobilitatii şi a gradului de inserţie profesională şi sociala;
e) cresterea interesului beneficiarilor pentru antreprenoriat si autoangajare

PARTENERIAT PROIECT
1. SCOALA ROMANA DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERT SI INDUSTRIE FILIALA ALBA IULIA- SOLICITANT
2. ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ ALBA
3. ASOCIAŢIA "EU SUNT"

LOCALIZARE PROIECT
REGIUNEA CENTRU:
Judetul Alba - Alba Iulia, Blaj, Sebes, Cugir,Baia de Aries, Abrud, Teius, Zlatna
Judetul Hunedoara - Brad, Deva, Hunedoara, Orastie, Petrosani, Simeria, Gioagiu, Calan, Hateg), precum si in comunele alaturate.

OBIECTIVE PROIECT
OBIECTIV GENERAL al proiectului: cresterea accesului pe piata muncii a 502 persoane din judetele Alba si Hunedoara, someri si persoane inactive din mediul rural si cetateni de etnie roma, prin furnizarea de pachete de masuri integrate pentru imbunatatirea competentelor si abilitatilor personale si profesionale ale acestora.
OBIECTIVE SPECIFICE
OS1.Stimularea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent pe: şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie,cetăţenii români aparţinând minorităţii roma, persoanele din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă prin furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii unui numar de 502 persoane din judetele Alba si Hunedoara pe durata a 18 luni.
OS2. Îmbunătăţirea nivelului de competenţe a 407 persoane, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al şomerilor şi persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie, cetăţenii români aparţinând minorităţii roma, persoanele din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă in meseriile identificate cu cerere mare la angajatori din judetele Alba si Hunedoara si cuprinse in Planul National de Formare Profesionala pentru anul 2017 al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
OS3. Cresterea gradului de ocupare la nivelul judetelor Alba si Hunedoara cu 206 persoane apartinand categoriilor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi a celor inactive, din care: 103 someri si inactivi (din care 41 persoane cu varsta peste 54 de ani, 6 someri pe termen lung,3 persoane cu dizabilitati,31 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) 22 Persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) ), 41 persoane de etnie roma si 62 persoane din zona rurala.
OS4. Imbunatatirea situatiei persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi a celor inactive prin oferirea de servicii sociale inovative pentru 407 persoane timp de 18 luni

ACTIVITĂȚILE PROPUSE A FI IMPLEMENTATE ÎN CADRUL PROIECTULUI
A1. Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii
A2. Organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adultilor
A3. Evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale
A4. Pachete personalizate de masuri de inovare sociala
A5-Managementul proiectului

GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI
Grupul tinta vizat de proiect este format din 502 persoane care beneficiaza de masuri integrate si personalizate, cu domiciliul/resedinta judetele Alba si Hunedoara, din care:
- 251 someri si inactivi (din care 101 persoane cu varsta 55-64 ani, 15 someri pe termen lung, 10 persoane cu dizabilitati, 75 persoane cu studii primare sau gimnaziale si 50 persoane cu studii liceale sau postliceale);
- 100 cetateni romani apartinand minoritatii roma ;
- 151 persoane din mediul rural, in special persoane ocupate in agricultura de subzistenta si semi-subzistenta.
Beneficiari ai cursurilor de formare profesionala:
a) 260 persoane vor beneficia de cursuri de calificare nivel 2 si 3
b) 156 persoane vor participa la cursuri de initiere in antreprenoriat si operator calculator si retele
c) 40 persoane vor participa la evaluarea competentelor obtinute pe cai informale

DISTRIBUIREA GRUPULUI TINTA PE ACTIVITATI:
Toate cele 502 persoane selectate pentru a face parte din grupul tinta al proiectului, vor beneficia de masuri personalizate de stimulare a ocuparii, respectiv consiliere profesionala si medierea muncii.

CURSURI PROPUSE:
1. Operator calculator si retele, cod COR 351101 - curs de initiere cu durata de 80 ore, numar participanti 78 persoane cu nivel de pregatire minim 8 clase. Se vor organiza 3 grupe de cursanti
2. Operator masini unelte cu comanda numerica, cod COR 8211.2.1- curs de calificare nivel 3 cu durata de 720 ore numar participanti 78 persoane cu nivel de pregatire minim studii medii 10 clase. Se vor organiza 3 grupe de cursanti
3. Lucrator in structuri pentru constructii, cod COR 7122.1.3 - curs de calificare nivel 2 cu durata de 360 ore, numar participanti 52 persoane cu nivel de pregatire minim 8 clase. Se vor organiza 2 grupe de cursanti
4. Confectioner - asamblor articole din textile, cod COR 8286.1.2- curs de calificare nivel 2 cu durata de 360 ore numar participanti 26 persoane cu nivel de pregatire minim 8 clase. Se va organiza 1 grupa de cursanti
5. Lucrator confectii din piele si inlocuitori, cod COR 753602- curs de calificare nivel 2 cu durata de 360 ore, numar participanti 52 persoane cu nivel de pregatire minim 8 clase. Se vor organiza 2 grupe de cursanti
6. Modelator ceramica, cod COR 7321.1.1- curs de calificare nivel 2 cu durata de 360 ore, numar participanti 52 persoane cu nivel de pregatire minim 8 clase. Se vor organiza 2 grupe de cursanti
7. Formare competente antreprenoriale curs de initiere cu durata de 60 ore.In cadrul acestei activitati vor fi organizate 3 grupe formate din 26 de persoane fiecare, in total 78 persoane


DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII IN GRUPUL TINTA:
Declaratie de apartenenta la grupul ţintă;
Chestionar individual;
Formularul de înregistrare individuală a participantilor la operaţiunile finanţate prin POCU 2014-2020;
Declaraţie cu privire la prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal;
Declaraţia privind evitarea dublei dublei finanţări;
Angajament de respectare a cerinţelor proiectului;
Declaraţie pe propria răspundere privind apartenenţă la etnia romă;
Solicitare înscriere curs/program de formare insoţite de (cartea de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie; ultimul act de studii) si alte documente necesare, daca este cazul.

BENEFICII ALE MEMBRILOR GRUPULUI TINTA:
Obtinerea unei calificari profesionale,
Subventie pentru participare la cursuri,
O masa/zi si decontarea transportului pentru perioada derularii cursurilor,
Participarea la schimburi de bune practici,
Dezvoltarea abilitatilor personale,
Consiliere psihologica
Mediere pe piata muncii
Suport in cautarea unui loc de munca
Consiliere pe perioada de sustenabilitate

Planul de achizitii 121663